Show Me Your Glory
🛡️

Show Me Your Glory

Đường đua dành cho nhà sáng tạo thuộc network Sandbox & G5. Từ ngày 5.2.2024 đến 29.2.2024. 1 Điểm = 1 Kim Cương, 1000 Điểm = 1 Giờ Live. Hạng 1: 1M VNĐ Hạng 2: 500k VNĐ Hạng 3: 250k VNĐ 02/05/2024 ~ 02/29/2024

Ngày cập nhật Livedata: 16.2.2024 21.2.2024