Võ Thị Mỹ

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
July 26, 2000
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
MG5
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
vomyphuong2747@gmail.com
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
May 31, 2023 7:24 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Rap
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image