TRẦN LAN HƯƠNG

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 14, 2000
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DTB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/htho2k
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
March 4, 2023 5:36 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image