Nguyễn Thị Thảo

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 2, 2005
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100065365087456
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
March 5, 2023 3:58 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
MC đọc truyện
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image