Mỹ hảo

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
December 22, 1996
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/lao.nguyen.39501?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 28, 2023 9:36 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Mai Mối (Ghép đôi tư vấn tình cảm…)
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
ĐÃ CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image