Lê Anh Tuấn

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 20, 2000
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088818296613
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 25, 2023 3:04 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image