Đỗ Tuấn Ninh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
03/09/1986
4. GIỚI TÍNH
Nam
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Trên 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
0559339986
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/tuanninhdo1986?mibextid=ZbWKwL
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
Host Giải Trí
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
Chưa có
2. ID TIKTOK
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Diamond PT VN
Tình Trạng
image