Trần Thi Ngọc Trâm

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
May 5, 1996
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
TỪ TIKTOK TEAM CLB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
Ngọc Trâm
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
October 29, 2022 12:44 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Ăn uống
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image