Trần thị phượng

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
July 3, 2004
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DIVA
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063624362625
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 22, 2023 6:23 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image