Trần Thị Khánh Chi

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
June 5, 1995
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
BÌNH LÝ
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/chip.ieu.35?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 24, 2022 5:36 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
ĐÃ CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image