Đỗ Thị Phương Diệp

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
1989-10-20
4. GIỚI TÍNH
Nữ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Dưới 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
84912733456
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/halinhsinger94?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
HÁT
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image