Phạm Xuân Tùng

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 29, 2001
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
ROSE
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/war.cua.tung.pham01?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
December 26, 2022 4:51 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST BÁN HÀNG
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image