Phạm lan hương

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
February 1, 1998
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
DIVA
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/sansan998?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 22, 2023 6:32 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Outdoor
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image