Phan Thị Mỹ Linh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 15, 2002
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
TỪ TIKTOK TEAM CLB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/mylinh.phanthi.315
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
October 29, 2022 5:15 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Sexy dance
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST BÁN HÀNG
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image