ĐOÀN MINH KHÔI

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
July 18, 2000
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
KHÔI BÁN XÔI
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015395228680
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
October 18, 2022 3:42 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image

Dự đoán kênh: Kênh xây dựng nội dung với các hot tiktoker khác. Bộ nội dung phải đồng bộ với các hot tiktoker thì kênh sẽ lên tương tác.

Kênh Live còn yếu, chưa có tgian live nhiều. Chưa có nhiều nguồn thu từ tiktok live, tiktok short video. Chơi được các kèo , tuy nhiên phải đọc kĩ về nội dung của nguyên tắc cộng đồng.