nguyễn văn tuấn

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
June 16, 1995
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
BÌNH LÝ
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068055556233&mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
January 3, 2023 2:48 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image