Nguyễn Văn mạnh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
1984-02-24
4. GIỚI TÍNH
Nam
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Trên 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
84867866584
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040289353877&mibextid=ZbWKwL
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
ĐỌC CHUYỆN MC
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image