Nguyễn Thiên Ân

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
25/07/1996
4. GIỚI TÍNH
Nữ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Dưới 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
0363443545
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/NTAakaDante
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
Bài Tarot
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
Host bán hàng
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
Chưa có
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
DIAMOND PT VN
Tình Trạng
image