Nguyễn thị thu thảo

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 18, 1993
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
CHERRY
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100073598931472&mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
December 2, 2022 8:27 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image