Nguyễn Thị Thu Quỳnh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
06/07/1999
4. GIỚI TÍNH
Nữ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Trên 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
0388023250
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/quynh.ago?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
Mai mối ( Ghép đôi Tư vấn tình cảm ...)
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
Host Giải Trí
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
Chưa có
2. ID TIKTOK
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Cao C
Tình Trạng
image