Nguyễn Thị Mai Anh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
2000-12-07
4. GIỚI TÍNH
Nữ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Dưới 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
84964076166
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006718891944&mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
MAKEUP
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image