Nguyễn thị hồng thuý

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
October 28, 1995
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
SANDBOX
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/synmeo281095?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 23, 2022 12:43 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Ăn uống
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image