Nguyễn Ngọc Lan Anh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
January 11, 2002
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
LAN ANH
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/ngngoclanaanh
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
October 26, 2022 3:54 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Rap
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST BÁN HÀNG
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image