Nguyễn Kim Phụng

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
September 29, 1998
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DTB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
Kim Phụng ( Kipu )
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 18, 2023 3:43 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
ĐÃ CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image