Nguyễn Hữu Duy

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 31, 2003
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
DANH THIÊN BẢO
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/NikeJD1/
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
January 30, 2023 4:26 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
MC đọc truyện
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST BÁN HÀNG
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image