Nguyễn Hoàng Châu Anh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 14, 2005
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
BÌNH LÝ
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/ChauAnhh141
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
October 8, 2022 10:08 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
Em biết ạ
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
Em không ngại khi livestream
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
Em chịu được áp lực khó khăn, em sẽ cố gắng trong công việc.
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image