Nguyễn An Phương Thảo

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 27, 2022
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
TỪ TIKTOK TEAM CLB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
thaonguyen
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 1, 2022 4:01 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image