Ngô phi trong

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
January 25, 2002
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
ROSE
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
Cu em
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 26, 2022 12:56 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Mai Mối (Ghép đôi tư vấn tình cảm…)
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
ĐÃ CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image