Lương Thảo Anh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 2, 1997
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
SANDBOX
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/chuppybunnyy
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 25, 2022 5:40 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image