Đinh tiến thắng

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
November 12, 1999
4. GIỚI TÍNH
LGBT
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
PHẠM TUẤN ENTERTAINMENT
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/dinhtienthang99
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
November 5, 2022 10:15 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Trò chuyện thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOS GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image