Đinh Khánh Linh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 29, 2023
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DIVA TEAM
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://m.facebook.com/?tbua=1#!/lynh.khanh.90?eav=AfY1KKTWVBNSchSLZpRS64dijMjaliNPGOH7NIh87ET9LK--gBxSkeETDycupDU10wY&paipv=0
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 17, 2023 5:49 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image