Hoàng minh hải

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
15/01/1993
4. GIỚI TÍNH
Nam
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Trên 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
0982579386
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100078709570109&mibextid=ZbWKwL
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
Trò Chuyện Thông thường
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
Host bán hàng
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
Chưa có
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
GĐ huyền 61
Tình Trạng
image