Hoàng Hiếu Ngân

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
June 15, 2005
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
MG5
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
hoanghieungan1511@gmail.com
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
July 5, 2023 2:49 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image