HỒ THỊ THÙY DUNG

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
July 13, 1994
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DTB
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004297537928
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
February 21, 2023 5:39 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image