Hà Ngọc Minh

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 23, 2000
4. GIỚI TÍNH
LGBT
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
DANH THIÊN BẢO
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/ngocminh.ha.75457?mibextid=ZbWKwL
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
December 26, 2022 1:33 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Múa
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image