Diệp Thị Ngân

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
07/07/1996
4. GIỚI TÍNH
Nữ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
Trên 1000
6. AGENCY
DIAMOND PT
7. SỐ PHONE
0328512132
8. Email
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/tina.ngan.3975?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
Host Giải Trí
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
Chưa có
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Huyền Dịu
Tình Trạng
image