Nguyễn Văn

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
October 17, 2001
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
DƯỚI 1000
6. AGENCY
MG5
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/nguyenvan.ky.71465?mibextid=LQQJ4d
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
April 13, 2023 9:11 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image