Lê Nguyễn Lâm Phát

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
May 3, 2004
4. GIỚI TÍNH
NAM
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
G5 CREATOR
7. SỐ PHONE
9. FACEBOOK
https://www.facebook.com/harryne204
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
March 15, 2023 2:38 PM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Rap
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image