jenag5r

ID FORM
3. NGÀY THÁNG NĂM SINH
March 16, 2023
4. GIỚI TÍNH
NỮ
5. TIKTOK BAO NHIÊU FOLLOW
TRÊN 1000
6. AGENCY
TỪ HUY QUÁCH
7. SỐ PHONE
8. Email
9. FACEBOOK
Trúc Nguyễn (Jena)
10. NGÀY ĐĂNG KÍ THÔNG TIN
March 16, 2023 10:56 AM (UTC)
11. TÀI NĂNG
Hát
12. CÓ PHẢI LÀ IDOL ?
HOST GIẢI TRÍ
13. CÓ GIA ĐÌNH ?
CHƯA CÓ
14. BẠN BIẾT SÁNG TẠO ?
15. BẠN CÓ NGẠI KHI LIVESTREAM ?
16. CHỊU ÁP LỰC VỀ SÁNG TẠO ?
17. TƯ DUY SÁNG TẠO NỘI DUNG ?
10.1 Thumbnail
Tình Trạng
image